სიგნალები

სიახლეები ბაზარზე

   ძირითადი განმარტებები ფინანსურ ბაზრებზე

   • ფინანსური ბაზრის ძირითადი განსაზღვრებები
   • ძვირფასი ლითონის სიმბოლოები
   • პუნქტი, პიპეტი, სპრედი, ლევერიჯი, მარჯა და სვოპი

   ფინანსური ბაზრების ტექნიკური ანალიზი

   • ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი
   • სავაჭრო ნიმუშების სხვადასხვა ტიპები და მეთოდები

   ინდიკატორები და ოსცილატორები

   • ინდიკატორები და ოსცილატორები ფინანსურ ბაზარზე
   • სხვადასხვა ტიპები და ფორმატი

   ხარისა და დათვის ფარული დევერგენცია

   • ხარისა და დათვის ფარული დევერგენცია
   • AO, MACD და RSI ოსცილატორები
   • განგრძობითი სავაჭრო სიგნალები

   მარეგულირებელი ინსტიტუტები და სანდო საბროკერო კომპანიები

   • მარეგულირებელი ინსტიტუტები
   • სანდო რეგულირებადი ბროკერები
   • სავაჭრო ანგარიშის სპეციფიკაციები

   ცრუ გარღვევის სტრატეგია სანთლის დადასტურებით

   • ცრუ სავაჭრო სიგნალები
   • სანთლის ნიმუშების დადასტურება

   ბინარული ოფციონის კონტრაქტის სახეობები

   • ბინარული ოფციონის ფორმატი
   • კონტრაქტის სხვადასხვა სახეობები
   • მოკლე და გრძელვადიანი

   ქეშბეკი&რიბეითი-მიიღე მეტი

   Copyright © 2011-2017 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates