ვიდეო გაკვეთილები ფინანსებზე - Georgian
სესია 2
05:11
რისკების გამოვლენა და გარანტიის არ არსებობა ფორექსის ბაზარზე
მაღალი რისკი ფინანსურ ბაზარზე, რეალური ანგარიში მცირე თანხით, ტრეიდერის ტიპები.
სესია 3
08:11
ფორექსის უპირატესობები და ფინანსური ბაზრები
ფინანსური ბაზრების სხვადასხვა სექციები, სხვადასხვა ვაჭრობა ფინანსურ ბაზარზე, ფინანსური ბაზრის უპირატესობები.
სესია 4
12:18
მნიშვნელოვანი განმარტებები ფინანსურ ბაზრებზე
სიმბოლოები, პუნქტი და პიპეტი, სპრედი, ლევერიჯი, მარჯა, სვოპი.
სესია 5
11:57
კომპლემენტარული განმარტებები ფინანსურ ბაზრებზე
საკომისიო, სვოპი, ჰეჯირება, Carry Trading.
სესია 6
04:06
ვალუტის სახეები და საბროკერო კომპანიები
ბროკერები, ბანკები და მონეტარული ინსტიტუტები, ვალუტის ტიპები.
სესია 7
08:47
სანდო საბროკერო კომპანიები და მარეგულირებელი ინსტიტუტები
მარეგულირებელი ინსტიტუტები, რეგულირებადი საბროკერო კომპანიები, სანდო ბროკერების და ანგარიშის არჩევა.
სესია 8
09:59
სავაჭრო ანგარიშის ტიპები
ფიქსირებული და მცურავი სპრედ ანგარიში, პირდაპირი ანგარიში(STP-ECN-NDD), მარკეტ მეიქერი.
სესია 9
08:40
სავაჭრო სტრატეგიების ტიპები
მყისიერი და საბაზრო შესრულება, სკალპერი, გადავადება, ექსპერტი, მენეჯერული ანგარიშები, zulutrade.
სესია 10
09:23
ძირითადი ვალდებულებები და საბროკერო მომსახურება
ნაწილობრივი დახურვა, მზარდი სპრედი, სვოპ საკომისიო, საპირისპირო გარიგებები,
სესია 11
07:45
ტრადიციული და თანამედროვე გადახდის მეთოდები
PayPal, Skrill (MoneyBookers), Neteller, Webmoney, შიდა გადარიცხვა, ელექტრონული ფულის უპირატესობები.
სესია 12
06:05
ვაჭრობა ბინარული ოფციონით
ოფციონით ვაჭრობა, სანდო პროვაიდერები და ვებგვერდები, ბინარული ოფციონის უპირატესობები.
სესია 13
12:45
ხელშეკრულების სახეები და ბინარული ოფციონის პროვაიდერები
ბინარული ოფციონის პროვაიდერი; 24 option, ბინარული ოფციონის სხვადასხვა კონტრაქტი, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი კონტრაქტის ტიპები.
სესია 14
10:03
სავაჭრო სიგნალები და ბაზრის ანალიზი
ბაზრის ანალიზი, სავაჭრო სიგნალები და მათი მახასიათებლები, სიგნალის მიწოდების მეთოდები.
სესია 15
09:38
ბონუსები - დაწინაურება, კონკურსები
ბონუსის ბოროტად გამოყენება, ბონუსი და სადეპოზიტო თანხა, ბონუსი მარჯით, კონკურსები და შეჯიბრებები დემო და რეალურ ანგარიშებზე.
სესია 16
08:00
წარმომადგენელი ბროკერის მომსახურება - IB
IB პირობები, IB მომსახურება, რეგულირებადი IB, IB-ის საკომისიო, ფასდაკლება ან ფულის დაბრუნება, ანგარიშის გადატანა.
სესია 17
09:10
Forex Factory და ეკონომიკური კალენდარი
სხვადასხვა ვებგვერდები ფინანსურ ბაზაზრე და მათი მომსახურება, Forex Factory, ეკონომიკური კალენდარი, ვაჭრობა, სიახლეები,
სესია 18
07:49
Metarader-ის პლატფორმა
MetaTrader-ის ინსტალაცია, განსხვავება MetaTrader 4 და 5 შორის, ერთი პლატფორმის სხვადასხვა ანგარიშზე გამოყენება, SRV გამოყენება, MetaTrader 5MetaTrader 5.
სესია 19
25:11
MetaTrader 4 სავაჭრო პლატფორმა
ზოგადი ინფორმაცია MetaTrader-ის შესახებ, საბაზრო საათი, ნავიგატორი, ტერმინალი, დიაგრამის ტიპები, ინდიკატორები და ოსცილატორი, შაბლონები, ტრენდის ხაზი, გადაკვეთა, კურსორი, პერიოდები, დიაგრამის გადატანა, გადახვევა, დიაგრამის მენიუ (Chart Menu).
სესია 20
18:24
ორდერის ტიპები და სპეციფიკაციები
მყისიერი და საბაზრო შესრულება, თეიკ პროფიტი, სტოპ ლოსი გარანტია, გადადებული ორდერი, ნულოვანი მოგების წერტილი, ორდერის დახურვა.
სესია 21
03:54
ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი
ტექნიკური ანალიზის გამოყენება, ვაჭრობის სხვადასხვა მეთოდები და სტრატეგიები.
სესია 22
10:48
ტრენდი და დონეები
მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა, ტრენდი და დონე, აღმავალი ტრენდი ანუ ხარის ტრენდი, დაღმავალი ტრენდი ანუ დათვის ტრენდი, Range ტრენდი და არხი, გარღვევა.
სესია 23
06:38
სანთლის ნიმუშების მიმოხილვა
სანთლის ნიმუშების გამოყენება, სანთლის სხვადასხვა ნაწილები, სანთლის სხვადასხვა ტიპები.
სესია 24
05:09
სანთლის ნიმუში მარუბოზუ
მარუბოზუ ანუ გრძელი სანთლის ნიმუში, სანთლის ტანის ზომა და სპეციფიკაცია, სანთლის ნიმუში სამი შავი ყვავი, სანთლის ნიმუში სამი თეთრი ჯარისკაცი.
სესია 25
04:25
მოწყვეტილი ვარსკვლავი- ჩაქუჩის ტიპის სანთლები
სანთლის ნიმუში მოწყვეტილი ვარსკვლავი, სანთლის ნიმუში ჩაქუჩი.
სესია 26
02:41
ინვერსიული ჩაქუჩი,ჩამოკიდებული კაცი, და დოჯი სანთლები
ჩამოკიდებული კაცის და გადაბრუნებული ჩაქუჩის სანთლის ნიმუში, სანთელი დოჯი.
სესია 27
09:15
გამსჭვალავი სანთელი ,შთანთქმელი სანთელი,მუქი ღრუბელი
სანთლის ნიმუში მუქი ღრუბელი, სანთლის ნიმუში გამსჭვალავი სანთელი, ხარის და დათვის შთანთქმელი სანთლის ნიმუში.
სესია 28
10:08
ფიბონაჩის ხაზები და ექსპანსია ფინანსურ ბაზარზე
ფიბონაჩის თეორია, ფიბონაჩის ხაზები, ფიბონაჩის ექსპანსია.
სესია 29
02:33
რევერსიული და განგრძობითი ნიმუშები ფინანსურ ბაზარზე
სავაჭრო ნიმუშის განსაზღვრება, რევერსიული ნიმუში, განგრძობითი ნიმუში.
სესია 30
10:46
თავის და მხრების ნიმუში - რევერსიული და განგრძობითი ტიპები
თავის და მხრების ნიმუში, კისრის ხაზი - აღმავალი და დაღმავალი, რევერსიული და განგრძობითი ფორმატი.
სესია 31
06:36
ორმაგი ფსკერის-ორმაგი მწვერვალის ნიმუშები
ორმაგი ფსკერის-ორმაგი მწვერვალის ნიმუშები, კისრის ხაზის გარღვევის წერტილი.
სესია 32
04:38
სამმაგი ფსკერის-სამმაგი მწვერვალის ნიმუშები
სამმაგი ფსკერის და სამმაგი მწვერვალის ნიმუშები, რევერსიული სავაჭრო სიგნალები.
სესია 33
04:39
სოლის ნიმუში - აღმავალი და დაღმავალი სოლი
აღმავალი და დაღმავალი სოლის ნიმუშები, MetaTrader-ის მაგალითები.
სესია 34
06:23
სამკუთხედის ნიმუშები - აღმავალი,დაღმავალი და სიმეტრიული
აღმავალი,დაღმავალი,სიმეტრიული სამკუთხედის ნიმუში, დათვის და ხარის ფორმატი.
სესია 35
06:47
დროშის ნიმუშები-ხარის და დათვის
დროშის ნიმუშები, ხარის და დათვის დროშის ნიმუშები.
სესია 36
05:00
ვიმპელის ნიმუშის შესავალი - ხარის და დათვის ვიმპელი
ვიმპელის სხვადასხვა სახის ნიმუში, მაგალითები MetaTrader-ზე.
სესია 37
04:18
ინდიკატორებისა და ოსცილატორების შესწავლა
ინდიკატორები და მათი გამოყენება, ოსცილატორები და მათი ტიპები.
სესია 38
08:03
მცოცავი საშუალო - მარტივი, ექსპონენციალური, წრფივი და ხაზოვანი - შეწონილი
მცოცავი საშუალოს ინდიკატორი, მარტივი და ექსპონენციალური, წრფივი-შეწონილი მცოცავი საშუალო.
სესია 39
05:58
ძალის შედარებითი ინდექსის შესწავლა - RSI ინდიკატორი
ძალის შედარებითი ინდექსი - RSI, ძირითადი დანიშნულება.
სესია 40
03:08
სასაქონლო არხის ინდექსის შესწავლა - CCI მაჩვენებელი
CCI - სასაქონლო არხის ინდექსი, სპეციფიკაცია, გაჯერებული ყიდვა და გაყიდვა.
სესია 41
03:30
MACD ინდიკატორის შესწავლა
მცოცავი საშუალო კონვერგენცია დივერგენცია, MACD ძირითადი დანიშნულება.
სესია 42
06:19
დივერგენციის და კონვერგენციის შესწავლა
დივერგენცია და კონვერგენცია, სავაჭრო სიგნალები, შესვლის ფასის დადგენა.
სესია 43
06:33
ხარისა და დათვის ლატენტური დივერგენცია
ხარისა და დათვის ლატენტური დივერგენცია, განგრძობითი სავაჭრო სიგნალები - შესვლის პოზიცია.
სესია 44
10:41
ჰარმონიული მოდელები
ჰარმონიული მოდელები, ჰარმონიული მოდელები და ფიბონაჩი, ჰარმონიული მოდელების ტიპები.
სესია 45
10:01
ელიოტის ტალღების თეორიის შესწავლა
ელიოტის ტალღების თეორია, ძირითადი და მაკორექტირებელი ტალღები, დროის მონაკვეთები, პირობები.
სესია 46
07:02
ენდრიუ ფითჩფორქის ინდიკატორის შესწავლა
ენდრიუ ფითჩფორქის ინდიკატორი, ტრიგერული, საყრდენი და შუა ხაზები.
სესია 47
04:37
ენდრიუ ფითჩფორქის სხვადასხვა სიგნალები
ენდრიუ ფითჩფორქის სხვადასხვა სიგნალები, საყრდენი, ტრიგერული და შუა ხაზები.
სესია 48
07:54
დამატებითი ინფორმაცია ენდრიუ ფითჩფორქის ინდიკატორზე
ენდრიუ ფითჩფორქის მარცხი, მცირე ენდრიუ ფითჩფორქი ძირითად ნიმუშში, გამაფრთხილებელი ხაზი, რეაგირების ხაზი.
სესია 49
00:04:53
დამატებითი ხაზები და ენდრიუ ფითჩფორქის სიგნალები
დამატებითი ხაზები, ენდრიუ ფითჩფორქის კომპლემენტარული სიგნალები.
სესია 50
10:24
სამოქმედო ფასის სავაჭრო ტექნიკის შესწავლა
სამოქმედო ფასის სავაჭრო ტექნიკა, ყიდვის ზონა, გაყიდვის ზონა, დაუსრულებელი ზონა, გამოყენებითი ინსტრუმენტები და დროის მონაკვეთები, სამოქმედო ფასის უპირატესობები.
სესია 51
24:13
ოქროს ტრენდის ანალიზი სამოქმედო ფასის მეშვეობით
სამოქმედო ფასის სავაჭრო მეთოდები ოქროს დიაგრამაზე, ტექნიკური ანალიზი ნიმუშების და ინდიკატორების გამოყენებით.
სესია 52
07:48
ფუნდამენტალური ანალიზის შესავალი
ფუნდამენტალური ანალიზის საფუძვლები, რისკის მოყვარულნი, რისკისადმი ანტიპათია.
სესია 53
08:18
წლიური ფინანსური ანგარიში და ფუნდამენტალური ანალიზი
წლიური ფინანსური ანგარიში, საპროცენტო განაკვეთი, GDP (მთლიანი შიდა პროდუქტი), უმუშევრობის დონე და ცვლილება დასაქმებაში, PMI (მენეჯერების შესყიდვის ინდექსი) საცალო გაყიდვა, PPI (მწარმოებლის ფასის ინდექსი), CPI (სამომხმარებლო ფასების ინდექსი).
სესია 54
12:19
კაპიტალის და რისკების მართვა
ვაჭრობის პროცესის, კაპიტალის და რისკების მართვა.
სესია 55
06:24
განსხვავებული და პერსონიფიცირებული სავაჭრო სტრატეგიები
სავაჭრო სტრატეგიები, სავაჭრო სტრატეგიების ტიპები, პერსონიფიცირებული სავაჭრო სტრატეგიები, სავაჭრო სტრატეგიების დატესტვა, სავაჭრო სტრატეგიების კომპონენტები.
სესია 56
04:25
ინდიკატორ ბოლინჯერის ველების სტრატეგია
ბოლინჯერის ველების ინდიკატორის საფუძვლები, მაგალითები MetaTrader გამოყენებით.
სესია 57
05:24
უკუქცევის სტრატეგია და გარღვევის სტრატეგია
გარღვევის და უკუქცევის სტრატეგიები, შესვლის და გასვლის ფასები, ყიდვის და გაყიდვის პოზიციები.
სესია 58
03:48
გარღვევის ცრუ სტრატეგია
გარღვევის ცრუ სტრატეგიის, სანთლის დადასტურება.
სესია 59
03:38
მოწინავე სტრატეგია MACD
მოწინავე MACD დეტალურად, ყიდვის და გაყიდვის სავაჭრო სიგნალები, შესვლის და გასვლის ფასები.
სესია 60
04:10
მცოცავი საშუალოს სტრატეგია და RSI
RSI და მცოცავი საშუალოს სტრატეგია, ყიდვის და გაყიდვის სიგნალები, Take Profit და Stop Loss ფასები.
სესია 61
04:37
ორმაგი ფსკერი და ორმაგი მწვერვალი RSI სტრატეგიაში
ორმაგი მწვერვალი და ორმაგი ფსკერი RSI - ზე, Take Profit და Stop Loss ფასები.
სესია 62
05:04
ორმაგი ფსკერის და ორმაგი მწვერვალის ნიმუშები
ორმაგი მწვერვალის და ორმაგი ფსკერის ნიმუშების სტრატეგია, შესვლის და გასვლის ფასები, გარღვევის წერტილები.
სესია 63
14:45
განსაკუთრებული სანთლის სავაჭრო ნიმუშები
განსაკუთრებული სანთლის სავაჭრო სიგნალები, Take Profit და Stop Loss, Entry და Close ფასები.
სესია 64
05:29
მოწყვეტის წერტილების კლების და გაზრდის სამი მეთოდი
ხარის და დათვის მოწყვეტის წერტილები, ხარის ზრდის სამი მეთოდი, დათვის კლების სამი მეთოდი, შესვლის, დახურვის, Take Profit და Stop Loss ფასები.
სესია 65
04:46
სამი შიდა სვეტოვანი სანთლის ნიმუშის შესწავლა
სამი შიდა სვეტოვანი სანთლის ნიმუში, შესვლის, დახურვის, Take Profit და Stop Loss ფასები.
სესია 66
03:07
პინცეტის მწვერვალის და ფსკერის ნიმუშები
პინცეტის მწვერვალის და ფსკერის ნიმუშები დეტალურად, შესვლის, დახურვის, Take Profit და Stop Loss ფასები.
სესია 67
13:45
R სტრატეგიის შესავალი
R სტრატეგია და დამატებითი ინსტრუმენტები, Take Profit და Stop Loss ფასები, გასათვალისწინებელი შენიშვნები.
სესია 68
09:33
ოფციონის და ბინარული ოფციონის შესავალი
ოფციონი ბინარული ოციონის წინააღმდეგ კონტრაქტის მყიდველი და გამყიდველი ექსპირაციის დრო, გადახდა, კონტრაქტის შეწყვეტა მოგება/ზარალის კალკულაცია
სესია 69
08:21
ბინარული ოფციონის კონტრაქტის ტიპები
ბინარული ოფციონის კონტრაქტის ტიპები, ბინარული ოფციონის სხვადასხვა სახის კონტრაქტები.
სესია 70
05:18
ბინარული ოფციონის რეგულაციის წარდგენა
ცნობილი მარეგულირებელი ორგანოები, ბინარული ოფციონის რეგულაცია ევროპასა და აზიაში, ბინარული ოფციონის რეგულაცია ა.შ.შ - ში, Halal - ჰალალ და ისლამური განაჩენი (Fatwa).
სესია 71
7:19
PFOREX Assist-ის მიმოხილვა
 • PFOREX Assist მოკლე აღწერა
 • ხელმისაწვდომი პლატფორმები
 • PFOREX სერვისები
სესია 71
6:40
PFOREX Assist-ის მიმოხილვა iOS
 • PFOREX Assist მოკლე აღწერა iOS
 • ხელმისაწვდომი პლატფორმები iOS
 • PFOREX სერვისები iOS
სესია 72
11:18
PFOREX Assist-ის უპირატესობები
 • PFOREX-ის უპირატესობები
 • სავაჭრო სერვისები
სესია 72
10.03
PFOREX Assist-ის უპირატესობები iOS
 • PFOREX-ის უპირატესობები iOS
 • სავაჭრო სერვისები iOS
სესია 73
13:07
ინფორმაცია PFOREX Assist-ის შესახებ & FAQ
 • PFOREX- ის სერვისების გამოყენება
 • მნიშვნელოვანი კითხვები PFOREX- ის შესახებ
სესია 73
12:22
ინფორმაცია PFOREX Assist-ის შესახებ & FAQ iOS
 • PFOREX- ის სერვისების გამოყენება iOS
 • მნიშვნელოვანი კითხვები PFOREX- ის შესახებ iOS
სესია 74
6:34
ტექნიკური ანალიზის მიმოხილვა
 • დეტალური ინფორმაცია ტექნიკური ანალიზის სექციის შესახებ
 • განვითარებული სტრატეგიები გენერირებული ანალიზისთვის
 • ტექნიკური ანალიზის კომპონენტები და ელემენტები
სესია 74
6:37
ტექნიკური ანალიზის მიმოხილვა iOS
 • დეტალური ინფორმაცია ტექნიკური ანალიზის სექციის შესახებ iOS
 • განვითარებული სტრატეგიები გენერირებული ანალიზისთვის iOS
 • ტექნიკური ანალიზის კომპონენტები და ელემენტები iOS
სესია 75
7:54
სავაჭრო სიგნალების მიმოხილვა
 • დეტალური ინფორმაცია სავაჭრო სიგნალების სექციის შესახებ
 • სავაჭრო სიგნალების კომპონენტები და ელემენტები
 • განვითარებული სტრატეგიები ფორექსის სიგნალებისთვის
სესია 75
8:33
სავაჭრო სიგნალების მიმოხილვა iOS
 • დეტალური ინფორმაცია სავაჭრო სიგნალების სექციის შესახებ iOS
 • სავაჭრო სიგნალების კომპონენტები და ელემენტები iOS
 • განვითარებული სტრატეგიები ფორექსის სიგნალებისთვის iOS
სესია 76
10:19
ოფციონის სიგნალების მიმოხილვა
 • დეტალური ინფორმაცია ოფციონების სიგნალების სექციის შესახებ
 • განვითარებული სტრატეგია გენერირებული ოფციონის სიგნალებისთვის
 • ოფციონის სიგნალების კომპონენტები და ელემენტები
 • ხელმისაწვდომი კონტრაქტები გენერირებული სიგნალებისთვის
სესია 76
9:53
ოფციონის სიგნალების მიმოხილვა iOS
 • დეტალური ინფორმაცია Call/Put სიგნალების სექციის შესახებ iOS
 • განვითარებული სტრატეგია გენერირებული Call/Put სიგნალებისთვის iOS
 • Call/Put სიგნალების კომპონენტები და ელემენტები iOS
 • ხელმისაწვდომი კონტრაქტები გენერირებული სიგნალებისთვის iOS
სესია 77
10.08
PFOREX წევრობის სექცია
 • სავაჭრო ანგარიშები PFOREX ჯგუფში
 • რიბეითი / ქეშბეკი
 • თანხის მოხსნის პროცედურა
სესია 77
8:42
PFOREX წევრობის სექცია iOS
 • სავაჭრო ანგარიშები PFOREX ჯგუფში iOS
 • რიბეითი / ქეშბეკი iOS
 • თანხის მოხსნის პროცედურა iOS
სესია 78
5:32
კონფიგურაციის სექცია PFOREX Assist-ში
 • სექციის სხვადასხვა ნაწილები
 • პაკეტები და გეგმები
 • სერვისების კონფიგურირება
სესია 78
5:21
კონფიგურაციის სექცია PFOREX Assist-ში iOS
 • სექციის სხვადასხვა ნაწილები iOS
 • პაკეტები და გეგმები iOS
 • სერვისების კონფიგურირება iOS
სესია 79
6:29
PFOREX Assist დამატებითი სერვისები
 • ბროკერების მიმოხილვის სექცია
 • სავაჭრო კურსები
 • რიბეითის სია
 • დამატებითი ინფორმაცია
სესია 79
5:12
PFOREX Assist დამატებითი სერვისები iOS
 • ბროკერების მიმოხილვის სექცია iOS
 • სავაჭრო კურსები iOS
 • რიბეითის სია iOS
 • დამატებითი ინფორმაცია iOS
სესია 80
6:28
სანთელი PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი სანთლის ნიმუშები
 • სანთლის ნიმუშების მაგალითები
სესია 81
7:56
კლასიკური ნიმუშების სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი კლასიკური გრაფიკული ნიმუშები
 • კლასიკური გრაფიკული ნიმუშების მაგალითები
სესია 82
15:37
ელიოტის ტალღების სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი ელიოტის ტალღების ნიმუში
 • ელიოტის ტალღების ნიმუშის მაგალითები
სესია 83
14:25
Andrew Pitchfork-ის სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • Andrew Pitchfork-ის ნიმუშები
 • Andrew Pitchfork ნიმუშის მაგალითები
სესია 84
10:24
ჰარმონიული ნიმუშების სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი ჰარმონიული ნიმუშები
 • ჰარმონიული ნიმუშების სპეციფიკური სტრუქტურა
სესია 85
4:35
დივერგენციის სტრატეგიები PFOREX Assist-ში
 • დივერგენციის/კონვერგენციის მდგომარეობა
 • დივერგენციის/კონვერგენციის სტრატეგიის მაგალითები
სესია 86
6:29
სამოქმედო ფასი PFOREX Assist-ში
 • როგორ მუშაობს სამოქმედო ფასის სტრატეგია
 • სამოქმედო ფასის სტრატეგიის მაგალითები
სესია 87
3:54
MACD სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • პროგრესული MACD-ს სპეციფიკაციები
 • პროგრესული MACD სტრატეგიის მაგალითები
სესია 88
6:27
ბოლინჯერის ხაზების სტრატეგია PFOREX Assist-ში
 • ბოლინჯერის ხაზების მახასიათებლები და სტრატეგიები
 • ბოლინჯერის ხაზების მაგალითები
სესია 89
16:38
იშიმოკუს ინდიკატორი PFOREX Assist-ში
 • იშიმოკუს ტექნიკური მახასიათებლები
 • იშიმოკუს ხელმისაწვდომი სტრატეგიები
 • იშიმოკუს სტრატეგიების მაგალითები
სესია 90
6:10
ფიბონაჩის სტრატეგიები PFOREX Assist-ში
 • ფიბონაჩის ხელმისაწვდომი სტრატეგიები
 • ფიბონაჩის მაგალითები
სესია 91
8:10
დივერგენციის ძირითადი სტრატეგიები PFOREX Assist-ში
 • დივერგენციის/კონვერგენციის სტრატეგიები
 • დივერგენციის/კონვერგენციის მაგალითები
სესია 92
8:57
დაფარული დივერგენცია PFOREX Assist-ში
 • დაფარული დივერგენციის სტრატეგიები
 • დაფარული დივერგენციის მაგალითები
სესია 93
5:10
საყრდენი წერტილების მიმოხილვა PFOREX Assist-ში
 • საყრდენი წერტილების სტრუქტურა და ფუნქციები
 • საყრდენი წერტილების მაგალითები
სესია 94
12:29
R სტრატეგიის სიგნალები PFOREX Assist-ში
 • R სტრატეგიის სტრუქტურა და ფუნქციები
 • R სტრატეგიის მაგალითები
სესია 95
6:26
სანთლის ნიმუში ოფციონებისთვის PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი სანთლები ოფციონებისთვის
 • სანთლის მაგალითები ოფციონებისთვის
სესია 96
12:06
ბოლინჯერის სიგნალები ოფციონებისთვის PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი ბოლინჯერის ხაზების ტიპები ოფციონებით ვაჭრობისთვის
 • ბოლინჯერის ხაზების მაგალითები
სესია 97
9:47
იშიმოკუ ოფციონებით ვაჭრობისთვის PFOREX Assist-ში
 • იშიმოკუს ხელმისაწვდომი სტრატეგიები ოფციონებით ვაჭრობისთვის
 • იშიმოკუს სტრატეგიების მაგალითები
სესია 98
10:31
R სტრატეგია ოფციონებით ვაჭრობისთვის PFOREX Assist-ში
 • ხელმისაწვდომი R სტრატეგია ოფციონებით ვაჭრობისას
 • სტრატეგიის მაგალითები
სესია 99
4:27
დაფარული დივერგენცია ოფციონები PFOREX Assist-ში
 • დაფარული დივერგენცია პლუს დივერგენცია/კონვერგენციის სტრატეგიები ოფციონებით ვაჭრობისთვის
 • ამ სტრატეგიის მაგალითები
სესია 100
3:37
სამოქმედო ფასი ოფციონებით ვაჭრობისთვის PFOREX Assist-ში
 • სამოქმედო ფასის სტრატეგია ოფციონებში
 • სამოქმედო ფასის სტრატეგიის მაგალითები
სესია 101
3:01
MACD ოფციონებით ვაჭრობისთვის PFOREX Assist-ში
 • MACD ოფციონის სპეციფიკაცია
 • MACD ოფციონის სტრატეგიის მაგალითები
სესია 102
3:55
საყრდენი წერტილები ოფციონებით ვაჭრობისთვის PFOREX Assist-ში
 • საყრდენი წერტილების ოფციონების სტრატეგიები
 • საყრდენი წერტილების ოფციონების მაგალითები

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates