რეკლამა - Georgian

PForex წარმოადგენს უნიკალურ და შთამბეჭდავ სარეკლამო მასალებს ვებგვერდის მნახველების რაოდენობის გაზრდისთვის დ აასევე მსი მიზანია თქვენი ნდობის მოპოვება სხვადასხვა მეთოდებით.

ჩვენი გუნდი ქმნის ზუსტ მასალებს თქვენი კომპანიის შესახებ საჭირო და მიმზიდველი ფორმატით.

ჩვენი სტრატეგია დაფუძნებულია მაღალ ხარისხზე და კლიენტზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე.

სარეკლამო მასალები, როგორიცაა მიმოხილვა, ვიდეო ანალიზი,ბონუსები, შეტყობინებები ქმნიან უნიკალურ შემთხვევას, რომლის მთავარი მიზანია ბროკერების დადებითი მხარეების წარმოჩენა.

გვერდის სხვადასხვა განყოფილებებს აქვს თავისი გასავალი, რომელიც გამოითვლება ფიქსირებული ფასით ყოველ თვე ან  Click Per Thousand-ით (CPM).

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates