Technical Analysis - Pforex ტექნიკური ანალიზი

რა არის ტექნიკური ანალიზი?

ტექნიკური ანალიზი ბაზრის მომავალი ტრენდის პროგნოზირებაა წინა და არსებულ საბაზრო ტრენდზე დაყრდნობით, რომელიც ინდიკატორების, ნიმუშებისა და სტრატეგიების გამოყენებით წარმოჩნდება.

ტექნიკური ანალიზი მხოლოდ გულისხმობს, რომ მომავალი საბაზრო ტრენდი გარკვეულ დროში გარკვეულ ფასს მიაღწევს, თუმცა ის ზუსტ საბაზრო მოძრაობას არ ასახავს კონკრეტულ ფასამდე, როგორიცაა შესვლის და დახურვის ფასი.

Pforex არა მხოლოდ საგანმანათლებლო პორტალია, არამედ ტექნიკური ანალიზის ძირითადი პროვაიდერი.

ფინანსურ ბაზრებზე წარმატებულ ვაჭრობას მნიშვნელოვანი ცოდნა და გამოცდილება სჭირდება, ისევე როგორც საკმაოდ დიდი დრო საბაზრო ტრენდის მონიტორინგისათვის.

ამიტომ ტრეიდერების უმეტესობა საკმაოდ დიდ ფულს კარგავს არასაკმარისი ცოდნის ან დროის უქონლობის გამო, რათა კარგი წერტილების აღმოჩენა მოახერხონ მომგებიანი ორდერების განსათავსებლად.

რეალური ტექნიკური ანალიზის მიწოდება დღესდღეობით აუცილებელი ფაქტორი გახდა, მოცემულიდან გამომდინარე, Pforex-მა გადაწყვიტა განევითარებინა Pforex დამხმარე აპლიკაცია ყველაზე რეალური და სანდო შედეგებითა და პროდუქციით.

Pforex-ის ტექნიკური ანალიზის გუნდმა დახმარება აღმოუჩინა Pforex დამხმარეს ყველაზე განვითარებული ალგორითმის, რეალური ტექნიკისა და უახლესი მაღალტექნოლოგიური სისტემების გამოყენებითა და უსწრაფესი მიწოდების მეთოდის მეშვეობით.

წარმოებული ტექნიკური ანალიზი ხელმისწვდომი იქნება ყველა დიდ ფინანსურ საბაზრო ინსტრუმენტსა და ყველა შესაძლო დროის ინტერვალში.

ყველა მოთხოვნისა და პირობის დაცვით, რაც საჭიროა წარმატებული ვაჭრობისთვის, Pforex დამხმარე ხდება ტექნიკური ანალიზისა და სავაჭრო სიგნალების საუკეთესო პროვაიდერი.

ტრეიდერებს წარმოებული ტექნიკური ანალიზისა და სავაჭრო სიგნალების გამოყენება 2 მეთოდით შეუძლიათ;

კომპლემენტარულობა

ტრეიდერებს, ნებისმიერი სავაჭრო მეთოდებითა თუ სავაჭრო პრეფერენციებით, შეუძლიათ Pforex-ის წარმოებული სიგნალებისა და ტექნიკური ანალიზის გამოყენება მათთვის სასურველ ტექნიკასთან ერთად, საწყისი და დახურვის წერტილების უფრო ზუსტად განსასაზღვრად.

მაგალითად, ტრეიდერებს, რომელთაც მათი ვაჭრობის განსახორციელებლად Close ფასების დადგენის პრობლემა აქვთ, შეუძლიათ Pforex-ის წარმოებული სიგნალები და ტექნიკური ანალიზი გამოიყენონ შესაბამისი TP და SL ფასების დასადგენად.

განმტკიცება

ტრეიდერებს, რომლებიც, ნებისმიერი სავაჭრო მეთოდით, საწყისი და დახურვის ფასებს განსაზღვრავენ, შეუძლიათ Pforex-ის წარმოებული სიგნალებისა და ტექნიკური ანალიზის გამოყენება უფრო დაცული ვაჭრობის უზრუნველსაყოფად.

ტექნიკური ანალიზის ნიშან-თვისებები

მრავალრიცხოვანი სტრატეგიები
სავაჭრო სიგნალები შესაძლოა მიღებულ იქნეს არაერთი ძლიერი სტრატეგიისა და ნიმუშებისაგან
ორდერის აშკარა ფასები
სავაჭრო სიგნალებში განსაზღვრულია ზუსტი საწყისი, TP და SL ფასები
უტყუარობის გაზრდა
ტრეიდერებს შეუძლიათ თავდაჯერებულობის მოპოვება, რათა საკუთარი შეხედულებისამებრ ივაჭრონ, თუკი ისინი სავაჭრო სიგნალებისგან ზუსტ პროგნოზს მიიღებენ
მუდმივი მონიტორინგი
საბაზრო ტრენდისთვის მუდმივად თვალყურის დევნება და წარმატებული ვაჭრობის წარმოება აუციელებელია განსაკუთრებით იმ ტრეიდერებისთვის, რომელთაც ცოტა დრო აქვთ

ტექნიკური ანალიზის უპირატესობანი:

გამოყენებადია ყველა სახის პროდუქტზე
გამოსადეგია ნებისმიერი სავაჭრო პროდუქტისა და ფინანსური ბაზრის მიმართ
ყველაზე მძლავრი და სანდო სტრატეგიები
ჩვენმა პროფესიონალურმა R&D ჯგუფმა ყველაზე ზუსტი და მოწესრიგებული სისტემები განავითარა მაღალი წარმატების ხარისხით ყველაზე გავლენიანი და დომინანტური სტრატეგიებისგან
მკაცრი მონიტორინგი
ჩვენი მაღალ ტექნოლოგიური სისტემები ყველა ფინანსური ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებს, რათა ყველა ტრეიდერისთვის მაღალი ხარისხის სიგნალები აწარმოოს ნებისმიერი უპირატესობითა და მეთოდით
ზუსტი და მკაფიო შესვლის ფასი
ჩვენი ავტომატური სისტემის მიერ გენერირდება ყველაზე მოწესრიგებული და ზუსტი შესვლის ფასები, ისევე როგორც SL და TP ფასები
გრძელვადიანი/მოკლევადიანი
ჩვენი სიგნალები გენერირებულია 2 მიმართულებით მორგებულია რა ყველა სახის სავაჭრო სტილს
ნამდვილი და დადასტურებული სიგნალი
მეტად სანდო და უტყუარი სიგნალები გენერირდება
ხელმისაწვდომობა მობილური აპლიკაციებით
ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდმა განავითარა  აპლიკაცია როგორც iOS, ასევე ანდროიდის მობილური ტელეფონებისა და პლანშეტებისთვის
ხელმისაწვდომობა ეკრანის აპლიკაციით (Linux და Windows)
ეკრანის აპლიკაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს Linux-ისა და Windows-ის ოპერატიულ სისტემებზე
დროული შეტყობინებები და ონლიან განახლებები
იმისთვის რომ ტრეიდერებმა მომგებიანი ვაჭრობა აწარმოონ, უცილებეია მათ ჰქონდეთ ნამდვილი და დროული ინფორმაცია, ისევე როგორც სავაჭრო სიგნალები, შესაბამისად ჩვენი სისტემა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხისა და ხმოვანი სიგნალების მუდმივ მიწოდებას. ასევე დაუყოვნებლივ იქნება მიწოდებული ინფორმაცია სავაჭრო ცვლილებების შესახებ და სიგნალებზე განხორციელებული განახლებები
დროული გაფრთხილება
დაუყოვნებელი გაფრთხილება გენერირდება დახურვისა და საწყის ფასზე
მკაფიო ალგორითმი
ყველა სხვა სიგნალის გენერატორისგან განსხვავებით, ჩვენ საკუთარ სტრატეგიას დეტალებში წარმოვაჩენთ, რათა ავხსნათ ჩვენი ალგორითმების ლოგიკა  და განვმარტოთ გენერირებული სიგნალების დანიშნულება
მულტი-დროის ინტერვალი
ჩვენ ჩვენს ხმოვან და სანდო სიგნალის გენერატორებს ყველა ხელმისაწვდომ დროის ინტერვალში ვნერგავთ.

ტექნიკური ანალიზი

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates